USŁUGI

Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych! To przede wszystkim wiedza z wielu gałęzi prawa. Główny dział naszego biura zaspokaja potrzeby tych przedsiębiorców dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem jest profesjonalny i rzetelny outsourcing usług księgowych.

Usługi te to:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
  • dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku
  • w zależności od potrzeb sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
  • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
  • reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
  • raporty i wyniki księgowości udostępniamy na żądanie Klienta w biurze, gwarantujemy przy tym całkowitą poufność
  • sporządzamy dokumentację na potrzeby kredytowe
  • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy naszego biura jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowe w naszej firmie obsługują od kilkunastu do kilkudziesięciu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Obsługa finansowo – księgowa świadczona przez Biuro Rachunkowe “NESTOR” Sp. z o.o. to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów.

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.

W Biurze Rachunkowym NESTOR prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową.

Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczane są do odpowiednich urzędów. Przygotowujemy dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentujemy w postępowaniu podatkowym.

Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy. Udzielamy wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7, prowadzenie kadr i płac.

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w telefonicznie lub kierując pytanie na adres: aleksandra@nestor.zgora.pl

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio