Współpraca

Jak wygląda procedura rozpoczęcia współpracy?
Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym …

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy.

Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Jak wygląda comiesięczna współpraca?
Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych …

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych przekazują Państwo miesięczne dowody księgowe (do 5 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach pracy biura.

Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub kwoty zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej e-mailem lub poprzez SMS (wg wyboru klienta).
Oszczędzamy Wasz czas !

Gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa?
Dokumenty księgowe podatnika przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego …

Dokumenty księgowe podatnika przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej.

Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

Inne korzyści współpracy
W razie kontroli skarbowej podmiotu …

W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, w miarę możliwości reprezentujemy płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio